Satsningsområder

"Trygge, glade og aktive barn".

På Elvegården er våre fokusområder:

Barns medvirkning, Fysisk aktivitet og helse, Språk og kommunikasjon og tilknytning. Dette er områder som er viktige for oss og som vi vektlegger i aktiviteter med barna.