Våre grupper

Vi er en en-avdelings barnehage som deler barnegruppa i to. Marihønan fra 1-2 åringene og Tigran for 3-6 åringene.

Marihønan:

Er for de minste på barnehagen, 0-3 åringene.

Trygghet, omsorg og nærhet skal prege opplevelsene for denne gruppa.
Sanger, eventyr, drama, forming, uteliv er eksempler på det vi jobber med. De minste kan ha ulike individuelle behov for mat, søvn, aktivitet og hvile.

Derfor må ”veien bli til mens vi går ”, og planlagte tema og opplegg endres underveis når det handler om de minste barna.

De eldste to åringene er på tur en dag i uken.

Tigran:

Er for de største på barnehagen, 3-6 åringene.

De største har  faste turdager i uka, i hovedsak på Kjæran og  i nærmiljøet. Innimellom har vi bussturer slik at vi kommer oss litt utenfor Verdal sentrum. Barna bytter på å være ”Dagens Tiger” , hjelpe til med bord-dekking, ringe med bjella og går fremst når vi er på tur.

Trafikk-opplæring knyttet til Tarkus, et pedagogisk opplegg utarbeidet av Trygg Trafikk. Språksprell som metode i arbeid med barns språk. Lekegrupper etter interesser, alder og forutsetninger.