Tid for å søke barnehageplass!

19.2.16 er fristen for å søke barnehageplass i Verdal kommune. Fristen gjelder både kommunale og private barnehager. Søknad skjer gjennom Verdal kommune sin hjemmeside.