Elvegården barnehage AS

Vi er en privat barnehage med 22 barn, fordelt på 3 grupper etter alder. Vi har også en naturlekeplass på Kjæran vi bruker mye med egen lavvo, utedo, scene og naturlekeplass. Vi bruker naturen mye som læringsarena, men også områdene rundt oss i sentrum. Vår barnehage preges av en hjemmekoselig atmosfære, hvor enkeltbarn er i fokus. Vi tilhører Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområdet, og ligger idyllisk til på Ørmelen.

 "Små og store skal ha det bra i ett felleskap" er vår visjon, noe vi vektlegger både blant abrn, foreldre og ansatte.

Vi har Pbl sin web løsning som foreldrene kan knytte seg til hvis ønskelig. Vi jobber tett med foreldre og bruker digital kommunkasjon som en forsterkning for å kvalitetsikre kommunikasjonen med foreldre. Her vil foreldre kunne følge barnet sitt gjennom dagen og kommunisere med barnehagen digitalt.

Vi er også PBL barnehage, noe som gjør at vi følger Private Barnehagers Landsforbund sine retningslinjer for drift av barnehagen.

Kom gjerne innom for å hilse på oss hvis du er mer nysgjerrig på hevm vi er.

 

Kontakt telefon er: 41429660 :-)