Våre grupper

Vi har 3  barnegrupper i barnehagen delt inn i alder. Marihønan ( 0-2 år), Tigran (4-6 år) og Revan (2-4 år).

Marihønan:

De minste på barnehagen, 0-2 åringene.

Trygghet, omsorg og nærhet skal prege opplevelsene for denne gruppa. 
Vi jobber med sanger, eventyr, drama, forming og uteliv.

De minste kan ha individuelle behov for mat, søvn, aktivitet og hvile.

Derfor må ”veien bli til mens vi går ”, og planlagte tema og opplegg kan endres underveis når det handler om de minste barna.

Vi er på tur i nærmiljøet en dag i uken.

Tigran:

Er for de største på barnehagen, 4-6 åringene.

Tigran er en del av vår friluftsgruppe som har base på kjæran. Tigran har ulike turmål, men følger ett årshjul gjennom året på Kjæran. De har også  Lisj-stua i barnehagen de bruker før og etter tur. Tigran har egen tursekk og kjører tur-profil gjennom hele året.

Lisj-tigran er også med på tur innimellom, dette er 3 åringene våre.

 

 

Revan:

Er barna i alderen 2-4 år. De har base oppe på låven. Læring av gjennomgående rutiner er viktige for Revan. Vi trener på selvstendighet med voksenstøtte og danne gode vennskap. Revan har mye utelek i bhg og vi deler også i små grupper. 1 dag i uken drar vi til Kjæran, der vi spiser mat,leker i skogen og noen sover duppen sin der.

Periodeplan med tema er likt for alle gruppene gjennom hele året, tilrettelagt for de ulike aldersgruppene.