Foreldreapp

Vi bruker Kid-plan som dere foreldre kan laste ned og bruke, med tilgang på telefon og data. Gjennom denne appen, kan dere følge med barnet deres gjennom dagene her hos oss :-)

I foreldreappen kan dere:

 

Lese dagsrapporter om barnet:

I dagsrapporten vil du få oversikt over levering og henting av barneet, sovetid og bleieskift, dersom dette er aktuelt.

 

Følge med på ukeplan:

Kalender-funksjonen viser barnehages planlagte aktiviteter denne uken. Da vil du kunne lese hva barnehagen har planlagt hver dag. 

 

Se oppdateringer på "tavla":

Gjennom tavleposter kan vi i barnehagen legge ut korte beskjeder til alle foreldre, eller legge ut korte dagsrapporter med informasjon om hva barna har gjort.

 

Sende beskjeder til barnehagen:

gjennom meldingsfunksjonen kan vi og dere foreldrre utveklse viktige beskjeder om barnet.

 

Melde fravær:

Dere som foreldre kan melde fravær gjennom appen.