Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. Samarbeidsutvalget (SU) skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Eier kan delta i samarbeidsutvalget etter eget ønske. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift. Representantene kan komme med råd og innspill og arrangere dugnader, temakvelder og andre arrangementer som kan skape kontakt mellom hjemmene og barnehagen.

Medlemmer av SU barnehageåret 2022/2023:


 

Jan Gunnar Risvik, leder

Øystein Fossli, medlem

Mariell Gjuvsland, medlem,

Vivian Hagen, medlem

Marita Stene repr. ansatt,

Eli Anne Helden, repr. eiere,

Linda Holmli. sekretær,

Kontakt tlf SU: 90130942

Mail: risvik89@yahoo.no