Våre grupper

Vi har 3  barnegrupper i barnehagen delt inn i alder. Marihønan ( 0-2 år), Tigran (4-6 år) og Revan (2-4 år).

Marihønan:

Er for de minste på barnehagen, 0-2 åringene.

Trygghet, omsorg og nærhet skal prege opplevelsene for denne gruppa.
Sanger, eventyr, drama, forming, uteliv er eksempler på det vi jobber med.

De minste kan ha ulike individuelle behov for mat, søvn, aktivitet og hvile.

Derfor må ”veien bli til mens vi går ”, og planlagte tema og opplegg endres underveis når det handler om de minste barna.

De eldste to åringene er på tur en dag i uken.

Tigran:

Er for de største på barnehagen, 4-6 åringene.

Tigran har faste turdager i uka, i hovedsak på Kjæran og  i nærmiljøet. Innimellom har vi bussturer slik at vi kommer oss litt utenfor Verdal sentrum. Barna bytter på å være ”ukens Tiger” , hjelpe til med bord-dekking, ringe med bjella og går fremst når vi er på tur.

Skolegruppa har egne turer og har egen skoleklubb gjennom hele året, og avslutter med å være rosaruss og ha overnatting i barnehagen. De bruker også språksprell og skrivedansen mye siste tiden før skolestart.

 

Revan:

Er barna i alderen 2-4 år. De har base oppe på låven. Læring av gjennomgående rutiner er viktige for Revan. De skal lære seg å klare seg selv og prøve nye ting som er nytt og spennende. Turer ahr de også, men litt kortere turer, hvor fokuset er å gå litt selv og utforske ulikt terreng.

Periodeplan med tema er likt for alle gruppene gjennom hele året, tilrettelagt for de ulike aldersgruppene.