Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. Samarbeidsutvalget (SU) skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Eier kan delta i samarbeidsutvalget etter eget ønske. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift. Representantene kan komme med råd og innspill og arrangere dugnader, temakvelder og andre arrangementer som kan skape kontakt mellom hjemmene og barnehagen.

SU i Elvegården Barnehage består i 2019-2020 av følgende

Trond Falstad Leder,

Anette Olsen, medlem,

Mariell Gjuvsland, medlem,

Jeanette Grøtte, medlem,

Marita Stene repr. ansatt,

Eli Anne Helden, repr. eiere,

Linda Holmli. sekretær,

Kontakt tlf SU: 45812627